Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματισμένη εκδρομής στo σπήλαιο Μααρά και τον ποταμό Αγγίτη 15/11/2018

Αναρτούμε σήμερα προκήρυξη για την αποφασισμένη εκδρομή στo σπήλαιο Μααρά και τον ποταμό Αγγίτη που έχουμε προγραμματίσει να γίνει στις 15/11/2018.

Διαβάστε περισσότερα