Έντυπα Σχολείου

Εδώ διατίθενται τα πλέον χρήσιμα έντυπα του σχολείου:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αίτηση Άδειας Εκπαιδευτικού
Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου
Υπεύθυνη Δήλωση
Κλάδοι Εκπαιδευτικών Δ.Ε.

ΓΟΝΕΙΣ

Αίτηση Εγγραφής στην Α’ Γυμνασίου (μπορεί να συμπληρωθεί με το AcrobatReader και να τυπωθεί συμπληρωμένη)
Έντυπο γονικής συναίνεσης για την ανάρτηση φωτογραφίας ή βίντεο σε σχολική ιστοσελίδα.
Υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή (μπορεί να συμπληρωθεί με το AcrobatReader και να τυπωθεί συμπληρωμένη)