Ενισχυτική διδασκαλία στη Δ/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-2019

Διαβάστε την ανακοίνωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δ/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-2019» και «κατεβάστε» την Υπεύθυνη δήλωση «Δήλωσης Μαθημάτων».

Διαβάστε περισσότερα