Προγράμματα eTwinning

Το σχολικό έτος 2016-2017 το σχολείο μας συνεργάστηκε με το Z?kladn? ?kola του Kovarce της Σλοβακίας σε πρόγραμμα eTwinning με τίτλο «My alien friend». Η ιδέα του προγράμματος ήταν οι μαθητές των δύο σχολείων ζούσαν σε διαφορετικούς πλανήτες και επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Η επικοινωνία γινόταν με γραπτά μηνύματα σε ένα αλφάβητο που είχαν σχεδιάσει οι μαθητές. Επίσης ο κάθε μαθητής […]

Διαβάστε περισσότερα