Αδελφοποίηση με το Silivri Atatürk Anadolu Lisesi

Το 2ο Γυμνάσιο Ξάνθης αδελφοποιήθηκε με το το Silivri Atatürk Anadolu Lisesi της Σιλιβρίας της Τουρκίας. Στις 17 Νοεμβρίου 2017 αντιπροσωπεία του τουρκικού σχολείου επισκέφθηκε το 2ο Γυμνάσιο Ξάνθης. Στην αποστολή συμμετείχαν 4 καθηγητές του σχολείου (ο διευθυντής κ. Ali Volkan NİZAMOĞLU, o κ. Ahmet DEMİR, και οι κκ.
Öznur AYDEMİR και Döne GÜNDOĞDU) και 12 μαθητές. Τον συντονισμό της δράσης είχαν η κ. Öznur AYDEMİR και ο κ. Απόστολος ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. Παρακάτω υπάρχουν μερικές φωτογραφίες από την επίσκεψη.