Αδελφοποίηση με το Silivri Atat?rk Anadolu Lisesi

Το 2ο Γυμνάσιο Ξάνθης αδελφοποιήθηκε με το το Silivri Atat?rk Anadolu Lisesi της Σιλιβρίας της Τουρκίας. Στις 17 Νοεμβρίου 2017 αντιπροσωπεία του τουρκικού σχολείου επισκέφθηκε το 2ο Γυμνάσιο Ξάνθης. Στην αποστολή συμμετείχαν 4 καθηγητές του σχολείου (ο διευθυντής κ. Ali Volkan N?ZAMO?LU, o κ. Ahmet DEM?R, και οι κκ.
?znur AYDEM?R και D?ne G?NDO?DU) και 12 μαθητές. Τον συντονισμό της δράσης είχαν η κ. ?znur AYDEM?R και ο κ. Απόστολος ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. Παρακάτω υπάρχουν μερικές φωτογραφίες από την επίσκεψη.