Ερωτηματολόγιο για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό

Στα πλαίσια της Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας διενεργούμε ερωτηματολόγιο στους/στις μαθητές/-ριες της Α’ Γυμνασίου με στόχο την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Παρακακάτω φαίνεται ένα ερωτηματολόγιο. Παρακαλούμε τους/τις μαθητές/-ριες της Α’ Γυμνασίου να απαντήσουν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024. 

Η ομάδα της Δράσης

Καλτσίδου Μ.

Κοντοβός Ι.

Κυρμανίδου Ε.

Πασχαλίδου Π.

Φραγγατζής Δ.