Ενισχυτική Διδασκαλία 2023-2024

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο που αφορά την οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας γυμνασίων για το σχολικό έτος 2023-2024. Αν κάποιος γονέας ενδιαφέρεται να συμμετέχει το τέκνο του στην ενισχυτική διδασκαλία, θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση και να την υπογράψει σε κάποιο ΚΕΠ. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στη διεύθυνση του σχολείου μέχρι της 15 Νοεμβρίου 2023.