Διαγωνισμός Φυσικής

Το σχολείο μας, για τη φετινή χρονιά, πήρε μέρος στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2023. Η συμμετοχή των μαθητών μας ήταν εντυπωσιακή. Συμμετείχαν και από τις 3 τάξεις συνολικά 55 μαθητές σε μια 2ωρη διαδικασία κατά την οποία διακρίθηκαν οι 10 από αυτούς.

Σήμερα είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά, κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης του σχολείου, να τους απονέμουμε τα αριστεία και τις βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ευχόμαστε να συνεχίσουν με τον ίδιο ενθουσιασμό να αγωνίζονται και να εκτίθενται σε εμπειρίες αναμέτρησης με τον εαυτό τους έτσι ώστε να τον γνωρίζουν καλύτερα και να διευρύνουν και το γνωσιακό τους πεδίο.