Επιμόρφωση για την τεχνητή νοημοσύνη και την εφαρμογή της στην εκπαίδευση

Στο 2ο Γυμνάσιο Ξάνθης πραγματοποιήθηκε στις 29/5/23 επιμόρφωση από τον καθηγητή πληροφορικής κ. Α. Συροπουλο για την τεχνητή νοημοσύνη και την εφαρμογή της στην εκπαίδευση.