Αφιέρωμα στην Μικρασιατική καταστροφή

Ομάδες μαθητών και μαθητριών της Γ΄τάξης, στο πλαίσιο της δράσης του σχολείου μας, εστίασαν στη μελέτη της Μικρασιατικής καταστροφής και στα αποτελέσματα αυτής, εμβάθυναν στη Συνθήκη της Λωζάνης καθώς και στη Σύμβαση για την Ανταλλαγή Πληθυσμών. Τέλος, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Τοπική Ιστορία της πόλης τους. Η υποδιοίκηση της Ξάνθης (μια μη ανταλλάξιμη περιοχή) υποδέχτηκε πολλές χιλιάδες προσφύγων. Με τη βοήθεια των κατοίκων της, Χριστιανών και Μουσουλμάνων, κατόρθωσε να ανακουφίσει τις ανάγκες των προσφύγων. Ευχαριστούμε τον κ. Ιωάννη Μπακιρτζή αναπληρωτή καθηγητή του ΤΙΕ του ΔΠΘ, για το υλικό που μας παραχώρησε.