Το πείραμα του Ερατοσθένη

Το «πείραμα του Ερατοσθένη» αποτελεί μια ιστορική μέθοδο για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης, που πραγματοποιήθηκε από τον σπουδαίο μαθηματικό τον 3ο αι. π.Χ. Μια μέθοδος στην οποία ο Ερατοσθένης χρησιμοποίησε ως μόνα εργαλεία μια ράβδο, «βηματιστές» της εποχής για τη μέτρηση αποστάσεων, βασικές αρχές της τριγωνομετρίας και καθαρή σκέψη.

Για εκπαιδευτικούς λόγους, η μέθοδός του εφαρμόστηκε σήμερα στο 2ο Γυμνάσιο Ξάνθης, παρουσία της υπεύθυνης του ΕΚΦΕ κ. Ν. Πεχτελιδου, από τους/τις μαθητές/τριες και τους καθηγητές Δ. Φραγγατζη, Φ. Μπίλια, Ε. Αμπελιδου και Η. Προυντζο ώστε, χρησιμοποιώντας βασικά στοιχεία τριγωνομετρίας, να υπολογίζουν την περιφέρεια του πλανήτη μας. Η ισημερία της 20ης Μαρτίου είναι ιδανική ημερομηνία για την πραγματοποίηση του ιστορικού πειράματος του Ερατοσθένη.