Πρώτες Βοήθειες από τον φορέα υλοποίησης Ο.ΔΙ.Α.Κ

Οι καθηγητές/τριες του 2ου Γυμνασίου Ξάνθης παρακολούθησαν την Τετάρτη 26/10/2022 την 5ωρη επιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες από τον φορέα υλοποίησης Ο.ΔΙ.Α.Κ. Την επιμόρφωση πραγματοποίησε η πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του φορέα κ. Μαρία Σιρμποπούλου στο χώρο του σχολείου. Το επιμορφωτικό σεμινάριο διοργανώθηκε από την Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου κ. Έλενα Τάτσιου σε συνεργασία με την Ο.ΔΙ.Α.Κ στα πλαίσια της υποχρεωτικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Πρώτες βοήθειες είναι οι βοήθειες που δίνονται σε κάθε πρόσωπο που υφίσταται μια ξαφνική αρρώστια ή έναν ξαφνικό τραυματισμό, με φροντίδα που παρέχεται για την διατήρηση της ζωής, την πρόληψη της κατάστασης από την επιδείνωση, ή / και την ανάρρωση. Περιλαμβάνει την αρχική παρέμβαση σε σοβαρή κατάσταση πριν από την επαγγελματική ιατρική βοήθεια όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη, όπως για παράδειγμα η εκτέλεση ΚΑΡΠΑ περιμένοντας ένα ασθενοφόρο, η χρήση αυτόματου απινιδωτή, η παρέμβαση σε περίπτωση πνιγμού από τροφή κ.ά. 

Οι πρώτες βοήθειες πραγματοποιούνται γενικά από κάποιον ειδήμονα , από άτομα που εκπαιδεύονται στην παροχή των βασικών επιπέδων των πρώτων βοηθειών και ανθρώπους πρόθυμους να συνεισφέρουν.