Δημιουργώ ψηφιακό υλικό και υποστηρίΖΩ τη μάθηση

Αποτελέσματα της Δράσης
Τα αποτελέσματα της δράσης ενισχύουν τις αρχικές παρατηρήσεις των
εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του σχολείου δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μάθημα όταν η διδασκαλία διανθίζεται με μαθησιακά αντικείμενα που απομακρύνονται από τη χρήση του μαυροπίνακα. Στα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνονται φύλλα εργασίας και ψηφιακές εφαρμογές. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών είναι η αξιοποίηση τους σ’ ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τις ήπιες δεξιότητες των μαθητών. Ιδιαίτερα, μέσα από το πρόγραμμα της δράσης φάνηκε ότι οι μαθητές έχουν την τάση να εκφράζουν τις σκέψεις τους, να ανταλλάσουν απόψεις και να συμμετέχουν στο μάθημα, όταν η διδασκαλία διανθίζεται με δραστηριότητες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους. Γι’ αυτό το σκοπό, οι εκπαιδευτικοί της ομάδας δράσης, σχεδίασαν και υλοποίησαν ψηφιακές διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές και φύλλα εργασίας.

* Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε 
Στα πλαίσια της δράσης, οι εκπαιδευτικοί της ομάδας Ευτυχία Αμπελίδου, Ιωάννα Γιάκατη, Ηλίας Προύντζος, Αναστάσιος Τσεσμετζής και Κυριακή Μυλωνά σχεδίασαν και υλοποίησαν:
– Ψηφιακές ασκήσεις, τεστ, κουίζ και ερωτήσεις επανάληψης για τα 
Μαθηματικά, τη Βιολογία, τη Χημεία, τα Γαλλικά και την Ιστορία των Α’, 
Β’, Γ’ τάξεων του Γυμνασίου.
Το υλικό αυτό προσφέρει άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές.

Για τη Χημεία:
– Χημικές εξισώσεις αντιδράσεων καύσης: 
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1186017
 – Κουίζ για τα υποατομικά σωματίδια: 
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1046106
 – Βρες τα οξέα: https://wordwall.net/resource/2319138
 – Ερωτήσεις Επανάληψης Χημεία Γ΄ Γυμνασίου (ενότητα 1η): 
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=463072
– Γνώρισε τα χημικά στοιχεία: 
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1447?locale=el
 – Σύμβολα και ονόματα χημικών στοιχείων: 
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1300?locale=el
  – Χτύπα τον σωστό τυφλοπόντικα και βρες… τα χημικά στοιχεία: 
https://wordwall.net/resource/9906056
  – Συλλογή Εφαρμογών για την χημεία της Β΄ Γυμνασίου: 
https://learningapps.org/view12591583
  – Συλλογή Εφαρμογών για την χημεία της Γ΄ Γυμνασίου: 
https://learningapps.org/view12590834

Για τη Βιολογία:

– Το κυκλοφορικό σύστημα – Σταυρόλεξο: 
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1168861
– Οργανικές ενώσεις- Βιολογία Γ’ Γυμνασίου:   
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1084803
  – Τροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας: 
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=522976

– Το φυτικό κύτταρο: 
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1088720
 – Φωτοσύνθεση:   
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121840
  – Το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου:   
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121857
  – Συλλογή Εφαρμογών για την Βιολογία της Α΄ Γυμνασίου: 
https://learningapps.org/watch?v=phje9c0it22
– Συλλογή Εφαρμογών για την Βιολογία της Β΄ Γυμνασίου

Για τα Γαλλικά και την Ιστορία: 
  – https://eclass11.sch.gr/courses/3701020490/

Ενδεικτικά στα Γαλλικά πραγματοποιήθηκαν οι 4 δεξιότητες όπως :

 1) Η κατανόηση γραπτού λόγου (= Compréhension  Écrite)  

2) Kατανόηση προφορικού λόγου (= Compréhension Orale) με έμφαση και στην ορθογραφία.

3) Παραγωγή γραπτού λόγου (= Production Écrite)

4) Παραγωγή προφορικού λόγου (= Production Orale)

Για την Α΄ τάξη: https://www.liveworksheets.com/rq2672842ta

Για τη Β΄ τάξη : https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=504439

Για την ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ τάξης:

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1091126ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1088306 ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1132834Η ΙΔΡΥΣΗ,Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Ο ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ.

Για την ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ τάξης:

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1132834 Φιλική Εταιρεία

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1111229Η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις ηγεμονίες, Κρυπτόλεξο     

Για τα Μαθηματικά:
https://www.geogebra.org/m/azeh4gnm
https://www.geogebra.org/m/jwma8xgd
https://www.geogebra.org/m/gfyyacap
https://www.geogebra.org/m/r5mjafdv
https://www.geogebra.org/m/ms9wnk54
https://www.geogebra.org/m/Fz24rJ8p
https://www.geogebra.org/m/vyh62w7v
https://www.geogebra.org/m/upr8y2uj
https://www.geogebra.org/m/satqpuqz#material/xjzcwe5j
https://www.geogebra.org/m/satqpuqz#material/up2vazwu
https://www.geogebra.org/m/V7esjuxc
https://www.geogebra.org/m/xjzcwe5j
https://www.geogebra.org/m/vgxdnjjd
https://www.geogebra.org/m/z3ewnmns
Κανονικά πολύγωνα: https://www.geogebra.org/m/bveqtwfz
Ύψος, διάμεσος ,διχοτόμος τριγώνου: https://www.geogebra.org/m/hapkhfcc
Ανάλογα ποσά: https://www.geogebra.org/m/g4tbjv9s
Αντιστρόφως ανάλογα ποσά: https://www.geogebra.org/m/vvgeg4av
Ευθεία -παραβολή: https://www.geogebra.org/m/hbrrpxdv 

Παγκόσμια ημέρα σταθεράς π https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/jCwriPLKfQdTrI?hostedIn=slideshare&page=upload

– Φύλλα εργασίας για τα Μαθηματικά της Α’ Γυμνασίου. 
https://files.e-me.edu.gr/s/if2JYL5bBcktgXp