ΕΞΕΡΕΥΝΩ ΤΗ ΦΥΣΗ

“Εξερευνώ τη φύση και αθλούμαι σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον”

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015 εκπονήθηκε το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα με τίτλο “Εξερευνώ τη φύση και αθλούμαι σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον” με κύριο αντικείμενο τις μαθητικές πεζοπορίες σε διάφορα μονοπάτια της περιοχής.

paty_2015_2b

paty_2015_3b

Υπεύθυνοι καθηγητές:

Παναγιώτα Χαμπηλομάτη

Ηλίας Προύντζος

Αθηνά Μπάτσιου

Χριστίνα Μπάιμπα