ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2021-2022

Διαβάστε παρακάτω την εγκύκλιο για την ενισχυτική διδασκαλία για το διδακτικό έτος 2021-2022. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την προσκομίσουν στο σχολείο το αργότερο έως Δευτέρα 8/11/2021 στις 12:00. Εναλλακτικά μπορούν να τη στείλουνε συμπληρωμένη στο email του σχολείου που φαίνεται παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα