Μη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης) 20/02/2015 λόγω ειδικών συνθηκών

Επειδή  οι  Θρακικές  λαογραφικές  εορτές    (καρναβάλι  Ξάνθης)  είναι  ευρέως διαδεδομένος  θεσμός,  με  μαζική  συμμετοχή  όλων  των  πολιτών,  βαθειά  θεμελιωμένος  στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με ιστορική διαδρομή 50 ετών.  Επειδή η συμμετοχή των μαθητών είναι απαραίτητη όχι τόσο για τις γιορτές  κυρίως για τους ίδιους, ως εμπειρική διδαχή στα κοινωνικά δρώμενα αλλά και ως καθιερωμένη εθιμικά  […]

Διαβάστε περισσότερα
1 11 12 13