Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγρ/νη εκδρομή στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη στις 14-02-2020

Αναρτούμε σήμερα προκήρυξη για την αποφασισμένη εκδρομή στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη στις 14-02-2020.