Σύλλογος Διδασκόντων 2017-2018

Διευθυντής : Τάτσιου Έλενα ΠΕ06 — Υπ/δντές: : Καραγιαννίδης Θεόδωρος ΠΕ11 – Αθανασιάδου Κυριακή ΠΕ06

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου

Διευθυντής      : Τάτσιου Έλενα – ΠΕ06 Αγγλικών


 

Υποδιευθυντής : Καραγιαννίδης Θεόδωρος – ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής


 

Υποδιευθύντρια : Αθανασιάδου Κυριακή  – ΠΕ06 Αγγλικών


 

didaskontes_2014_15