επισκεψη στα εργοστάσια ” Βεργινα” και “Κικονες”

Η διδακτική επίσκεψη στα εργοστάσια της “Βεργίνας” και “Κίκονες”, στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε στις 31/3/2017.
Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές τους ξεναγήθηκαν στους χώρους των εργοστασίων και ενημερώθηκαν για τον τρόπο παραγωγής των προιόντων τους.
Οι συνοδοί καθηγητές: Α. Καλλίδου, Ο. Χαιροπούλου, Ι. Γιάκατη, Α. Σαλπιγγίδου, Η. Κούλαλης, Μ. Δημητρέλλου
143257