ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΩ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ”

Κι όμως, τα μαθηματικά γίνονται τέχνη….

Υπεύθυνοι καθηγητές:Ι. Κοντοβός, Ι Γιάκατη, Κ. Αθανασιάδου