ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (24-11-2022)