ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ από 14-12-2021 έως 14-12-2021 στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ