ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ από 20-12-2021 έως 20-12-2021 στον ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ