Εργασίες που συντάχθηκαν στο πλαίσιο της δικτυακής εκδήλωσης του ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ για τα 200 έτη από την Ελληνική Επανάσταση (ομάδα Α)