Ενισχυτική διδασκαλία 2020-2021

Ανακοινώθηκαν οι διαδικασίες για την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις σχετικές οδηγίες που εστάλησαν από το υπουργείο καθώς και το σχετικό ΦΕΚ. Αν θέλετε το τέκνο σας να συμμετέχει, πρέπει να συμπληρώσετε μια υπεύθυνη δήλωση και να τη καταθέσετε ή στείλετε στο σχολείο μέχρι τις 2 Δεκεμβριου στις 12:00. Καλό είναι να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση χρησιμοποιώντας την υπηρεσία έκδοσης υπεύθυνων δηλώσεων του gov.gr. Προσοχή! Σε περίπτωση που κάνετε την υπεύθυνη δήλωση ηλετρονικά να χρησιμοποιείσετε το κείμενο που υπάρχει στην υπεύθυνη δήλωση σε μορφή DOC. Την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση να τη στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση: