Υπεύθυνη δήλωση μη-παρακολούθησης μαθημάτων

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η δυνατότητα μη προσμετρώμενων απουσιών για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή, ή περίπτωση ατόμου που νοσεί).

Για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε, όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν επιθυμείτε να προσέρχονται στο σχολείο τα παιδιά σας για παρακολούθηση μαθημάτων από 18/5/2020 έως 12/6/2020, να αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση στο email