Περιβαλλοντικές δράσεις

Κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς 2016 -2017 οι μαθητές του σχολείου μας Στέλλα Γκλαβίνη και Γρηγόρης Λατερνατζής Πρωίος πήραν μέρος στο διαγωνισμό περιβαλλοντικής ιστορίας στο πλαίσιο του δικτύου ΠΕ «Φύση χωρίς σκουπίδια» που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και διακρίθηκαν για τις περιβαλλοντικές ιστορίες που έγραψαν. Οι ιστορίες των παιδιών με κεντρικό ήρωα ένα σκουπίδι είχαν τους […]

Διαβάστε περισσότερα