Έντυπα Σχολείου

Εδώ διατίθενται τα πλέον χρήσιμα έντυπα του σχολείου:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αίτηση Άδειας Εκπαιδευτικού
Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου
Υπεύθυνη Δήλωση
Κλάδοι Εκπαιδευτικών Δ.Ε.

ΓΟΝΕΙΣ

Δικαιολόγηση Απουσιών από Γονέα
Αίτηση Εγγραφής στην Α’ Γυμνασίου (μπορεί να συμπληρωθεί με το AcrobatReader και να τυπωθεί συμπληρωμένη)
Έντυπο γονικής συναίνεσης για την ανάρτηση φωτογραφίας ή βίντεο σε σχολική ιστοσελίδα.
Υπεύθυνη δ?λωση για την εγγραφή (μπορεί να συμπληρωθεί με το AcrobatReader και να τυπωθεί συμπληρωμένη)

ΣΧΟΛΕΙΟ

Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου
Ώρες Συνάντησης Καθηγητών-Γονέων
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολείου
Κανονισμός Σχολείου