ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

1η ΩΡΑ 8:15–9:00
1o ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 9:00–9:15
2η ΩΡΑ 9:15–10:00
3η ΩΡΑ 10:00–10:45
2ο ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ10:45–11:00
4η ΩΡΑ11:00–11:45
5η ΩΡΑ11:45–12:30
3ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ12:30–12:45
6η ΩΡΑ12:45–13:30
7η ΩΡΑ13:30–14:10