Ενημερωτικό σημείωμα προς Γονείς και Κηδεμόνες

Αγαπητοί γονείς,
Προκειμένου να έχουμε αποτελεσματική επικοινωνία, που είναι το κλειδί για την ανάπτυξη
επιτυχημένων σχέσεων στην οικογένεια και το σχολείο, σας ενημερώνουμε για το πότε μπορείτε να έρχεστε σε επαφή με τους διδάσκοντες καθηγητές των παιδιών μας και να ?στε σίγουροι πώς έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα και ως γονείς και ως σχολείο να χειριστούμε αποτελεσματικότερα καταστάσεις και προβλήματα που προκύπτουν στη διάρκεια της φοίτησης των παιδιών στο σχολείο μας.
Επίσης, ο παραπάνω πίνακας βρίσκεται στην επιλογή “ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”