Σχολικός κήπος

Φωτογραφική παρουσίαση του σχολικού κήπου έργο το οποίο επιμελούνται οι κυρίες κ.κ. Αμπελίδου και Καλλίδου.