ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Διάρκεια διδακτικής ώρας Διάρκεια διαλειμμάτων
08:15–09:00 09:00–09:05
09:05–09:50 09:50–10:00
10:00–10:45 10:45–10:55
10:55–11:40 11:40–11:50
11:50–12:35 12:35–12:40
12:40–13:25 13:25–13:30
13:30–14:10